Gunya Logo
Business Development
Van technologie tot business

Van technologie tot business

U hebt een inhoudelijk idee, maar mist een businessplan?

Gunya geeft vorm aan uw idee of organisatie, maakt gefundeerde keuzes en adviseert over de technische, financiële en commerciële componenten. Van een bijzonder idee naar een krachtige organisatie.

U wilt een nieuw(e) product of dienst introduceren?

Gunya heeft marktintroducties succesvol begeleid. De reden hiervan is dat we vooraf verschillende strategische afwegingen maken, zodat er op het moment van handelen zo min mogelijk vraagtekens over blijven. De acties voorafgaand aan de introductie kunnen zijn het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie, het vinden van partijen die deel willen nemen aan de ontwikkeling van uw product, het in kaart brengen van de markt en de communicatieve ondersteuning naar klantgroepen.

Uw dienst of product staat in de markt, maar de dynamiek van de markt is veranderd?

Gunya onderzoekt uw afzetmarkten en bekijkt waar uw focus vruchten af zal werpen. Een grondige marktverkenning brengt de groeipotenties en tevens risicovelden in kaart. Aan de hand hiervan kunt u een verantwoorde beslissing nemen tot het doen van investeringen, aanpassingen aan product, of de marketingdoelgroep. We begeleiden u volledig bij dit proces.
Wilt u spreken over uw specifieke kwestie? Bel ons gerust voor een goed gesprek.
Right image